Valmennus

BounCen valmennuksen lähtökohtana ovat voimistelijan vahvat ja monipuoliset liikuntataidot, jotka lisäävät harjoittelun laatua ja ennaltaehkäisevät rasitusvammoja. Valmennuksessa panostetaan fyysisten ja psyykkisten taitojen kehittämiseen. Liikkuvuus-, ketteryys-, voima- ja peruskuntoharjoittelu kuuluvat olennaisesti kilpailijan jokapäiväisiin ohjattuihin ja omatoimisiin harjoituksiin. Kansallisesti ja kansainvälisesti menestyvä voimistelijan nauttii kovasta harjoittelusta ja itsensä haastamisesta niin trampoliinilla kuin sen ulkopuolellakin.

Valmentajan tärkein tehtävä on auttaa voimistelijaa saavuttamaan omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Matkalla tavoitteisiin valmentaja tukee ja kannustaa voimistelijaa niin onnistumisissa kuin epäonnistumisissakin ja auttamaan pääsemään vastaantulevien haasteiden yli. Valmentajan pyrkimyksenä on ohjata jokaista voimistelijaa kantamaan vastuunsa omasta harjoittelustaan ja ymmärtämään omien jokapäiväisten valintojensa seuraukset harjoittelun, kehittymisen ja tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

Valmentajan opettaa voimistelijalle yhä vaikeampia liikkeitä turvallisuusnäkökulman huomioiden. Vaikeat liikkeet koostuvat monesta pienemmästä osasta, joista jokaisen tulee olla rutiininomaiseksi opittu ennen kokonaisen liikkeen suorittamista oikein. Vaiheittain opittujen liikkeiden avulla voimistelija pystyy hallitsemaan kokonaisuutta ja pystyy pitämään hyppimisen turvallisena. Vaiheittain opittujen liikkeiden päälle on mahdollista rakentaa entistä vaikeampia liikkeitä. Vaiheittain opittujen liikkeiden avulla vältytään loukaantumisilta, ns. liikkeiden katoamiselta ja erilaisilta epäonnistuneiden liikkeiden aiheuttamilta kammoilta. Vaikeita liikkeitä ei opita hetkessä, vaan niiden vaiheittaiseen ja oikeaoppiseen rakentamiseen saattaa kulua useita vuosia. Tämä vaatii kärsivällisyyttä niin voimistelijalta kuin valmentajaltakin.

Valmennuksen tehtävänä on luoda voimistelijalle monipuolisia haasteita jokaiseen harjoitukseen. Voimistelija saa jatkuvasti mahdollisuuden ylittää itsensä fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös sinnikkyyden, rohkeuden ja keskittymisen saralla. Korkeuksiin hyppääminen vaatii voiman ja rohkeuden lisäksi myös aivan erityistä kehonhallintaa, jota kehitetään monin eri tavoin. Lajille ominaisinta taitoa kutsutaankin lentämisen taidoksi. Harrastuksesta innostuneet kertovat usein nauttivansa ennen kaikkea tästä hallitun lentämisen tuomasta vapauden tunteesta. Mitä korkeammalle pääsee, sitä vaikeampia ja lennokkaampia liikkeitä voi tehdä.

Bouncen kilpatoiminta perustuu seuran yhteisiin arvoihin ja toimintalinjaan. Kilpavalmennuksessa toteutetaan myös tarkemmin määriteltyjä lähtökohtia, joista voi lukea alta. Tutustu myös valmentajiimme!

VALMENNUKSEN LÄHTÖKOHDAT

LAATU

Haluamme tehdä oikeita asioista oikeaan aikaan, jotta urheilijoillamme olisi mahdollisuus yltää kansainväliseen menestykseen. Huipulle ei ole oikoteitä, vaan se vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja kaikkien osapuolten sitoutumista pitkään ja intensiiviseen yhteistyöhön. Laadun takaa taitavan valmennuksen lisäksi myös urheilijan halu kantaa oma vastuun kehittymisestään sekä oikea asenne ja lajirakkaus. Toiminnan laatu takaa harjoittelun turvallisuuden.

TAVOITTEELLISUUS

Autamme jokaista kilpavoimistelijaa kohti omaa henkilökohtaista tavoitettaan, oli se sitten kansallisissa tai kansainvälisissä kilpailuissa. Ohjaamme tavoitteiden asettelussa ja muokkaamme niitä tarpeen tullen. Voimistelijan ja valmentajan tavoitteet ovat yhtenäisiä.

KAUASKANTOISUUS

Vain terveet ja hyvinvoivat urheilijat voivat menestyä ja olla esikuvia nuoremmille. Urheilijan tulee nauttia tekemästään, joten harjoituksiin pyritään aina luomaan motivoiva, positiivinen ja turvallinen ilmapiiri. Haluamme huolehtia urheilijan kokonaisvaltaisesta valmennuksesta ja auttaa urheilijaa kasvamaan terveeksi, itseään ja muita kunnioittavaksi aikuiseksi, joka osaa käsitellä elämässä vastaantulevia haasteita.

KUNNIOITUS

Kohtaamme kilpavoimistelijan ennen kaikkea ihmisenä omine vahvuuksineen ja heikkouksineen ja olemme kiinnostuneita juuri hänen asioistaan. Kunnioitamme toistemme tekemää työtä ja sitoutumista sekä koko seuran panostusta yhteisten tavoitteidemme eteen.